Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn verweven in ons DNA. Als leverancier van bedrijfskleding en als logistieke partner zijn wij ons ervan bewust dat we een groot en belangrijk deel uit maken van de totale keten. Wij zijn van mening dat iedere kledingleverancier, ongeacht grootte of segment, een impact heeft op deze keten. Dirksen voert hierin actief regie door haar visie op partnerkeuze en proactieve samenwerking.

Sinds een aantal jaar werken wij met zogenaamde ‘first supplier contracten’. Dit zijn een achttal contracten met gerenommeerde partners die onderworpen zijn aan strenge eisen op het gebied van transparantie en MVO. Om als ‘first supplier’ in aanmerking te komen is transparantie en een duidelijke visie op MVO alleen niet voldoende. De productie dient in eigen beheer te zijn of minimaal 50% van de productiefaciliteit is in eigendom van onze ‘first supplier’. Hierdoor zijn wij verzekerd van een doorlopende controle tijdens de productie en is het mogelijk om in samenwerking invloed uit te oefenen op de levertijden van de productie, het doorvoeren van vernieuwingen, het transport en het inzetten van gerecyclede en/of biologisch geproduceerde stoffen/materialen. In onze samenwerking met ‘first suppliers’ eisen wij minimaal een NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering en een Code of Conduct. Daarnaast gaat onze voorkeur uit naar een samenwerking met SA 8000 gecertificeerde bedrijven.

Onze fabrikanten en toeleveranciers, kunnen aantonen dat ze:

  • Geen gebruik maken van kinderarbeid
  • Geen gebruik maken van dwangarbeid
  • Goede werkomstandigheden bieden die zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden.
  • Het recht van hun werknemers om zich te verenigen in vakbonden respecteren.
  • Niet discrimineren
  • Eerlijke werktijden en lonen bieden
  • Een efficiënt managementsysteem hebben dat onder andere controle uitoefent op de verhouding die onderaannemers met hun werknemers hebben.

Daarnaast zijn wij voortdurend bezig met de stofontwikkelingen en de verduurzaming van materialen zoals het inzetten van gerecycleerde stoffen en fournituren. Ook kunt u bij ons terecht om uw kleding te laten recyclen. Samen met Frankenhuis te Haaksbergen zorgen wij ervoor dat de textielvezels een tweede leven krijgen.

Deel deze pagina
+