Duurzaamheid & Circulariteit

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van Dirksen. Iedereen in de organisatie is ervan doordrongen dat duurzaamheid, van zowel het product dat wij leveren aan onze klanten als de manier waarop deze worden geproduceerd en worden geleverd, belangrijk is om ervoor te zorgen dat ook generaties na ons in een gezonde en duurzame omgeving op kunnen groeien. Daarmee behoort het tot onze directe verantwoordelijkheid om producten, systemen en services aan te bieden die bewezen duurzaam zijn en de negatieve impact op onze wereld verminderen.

Dirksen is als groothandelsorganisatie een ketenregisseur die hierin ook actief regie voert naar haar ketenpartners. Wij produceren zelf niets. Hierdoor zijn wij als onafhankelijke ketenregisseur door middel van onze keuzes in assortimentsvorming (wat bieden wij aan en waarom) in staat om een positieve bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de keten, door de meest duurzame producten te sourcen.

Wij streven ernaar om binnen de volledige keten duurzame oplossingen te creëren. Zo dragen wij een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van mensen en milieu, zowel op onze eigen locaties als bij onze ketenpartners. Voor ons is die verantwoordelijkheid vanzelfsprekend. In de hele keten zien wij erop toe dat er door alle betrokken partijen (ketenpartners) op een duurzame wijze wordt geproduceerd en wordt gehandeld. Wij auditeren onze partners hierop en leggen onze gezamenlijke verantwoordelijkheid vast in een ‘Code of Conduct’.

Voor Dirksen omvat duurzaamheid naast de optimale arbeidsomstandigheden in de gehele keten, ook de selectie van materialen en productiemethoden, die een zo laag mogelijke impact hebben op het milieu. Dit raakt allereerst de productie en inkoop van grondstoffen en de productie en inkoop van producten. Vervolgens gaat het ook om de logistiek door de gehele keten, en onze verkoopactiviteiten en uitlevering aan de klant. Daarnaast gaan we ook verder in het begeleiden van klanten bij het hergebruik van kleding en verwerken van afgeschreven artikelen. Elke keuze, die we maken wordt afgestemd met onze MVO-doelstellingen, waarbij Veiligheid (persoonlijke bescherming), Kwaliteit (levensduur) en Draagcomfort & Functionaliteit van de bedrijfskleding niet uit het oog worden verloren.

Op dit moment zijn wij al in staat om 100% van de aangeboden kleding bij einde levensduur te verwerken in 100% circulaire kunststof (composiet). Hierdoor is er geen afval, want deze kunststofartikelen zijn eindeloos circulair in te zetten. Dit is een startpunt in onze duurzaamheidsstrategie, maar zeker niet het eindpunt. We zijn steeds aan het zoeken naar duurzamere oplossingen volgens de R-ladder

Wat willen wij samen voor onze klanten bereiken?

Het is onze ambitie om voor onze klanten te streven naar een voor 50% circulair en duurzaam pakket in 4 jaar tijd. Dit willen wij bereiken door:

 

  1. Te blijven door ontwikkelen op het productenpakket en maximaal in te zetten op gebruik van circulaire en/of hernieuwbare grondstoffen voor de productie van de artikelen. Het is    onze ambitie om 50% gerecycleerde content in de kleding van klanten te realiseren na 2       jaar.
  2. In te zetten op herstel en re-use en zo de levensduur van artikelen te maximaliseren. Hiermee kunnen wij het % kleding dat wordt hergebruikt naar 60% optrekken na 2 jaar.
  3. De manier waarop wij gezamenlijk aan het einde van de gebruiksperiode de waarde van de artikelen herstellen.

 

Daarnaast is het is onze ambitie om in 2030 100% van de grondstoffen voor kleding te laten bestaan uit circulaire en hernieuwbare grondstoffen, zonder tekort te doen aan veiligheid (persoonlijke bescherming), kwaliteit (levensduur) en draagcomfort.

Deel deze pagina
+