Samenwerking Tympro

Actueel -

Dirksen adviseert Tympro gehoorbescherming 

Wij zijn het ons niet vaak bewust, maar het gehoor is onmisbaar voor goede communicatie met de buitenwereld.  Uw gehoor is dan ook een van uw meest waardevolle bezittingen

Elk mens ontvangt duizenden prikkels per dag. De meeste van deze prikkels zijn onschadelijk. Maar In onze geïndustrialiseerde moderne maatschappij komt blootstelling aan norm overschrijdende belastingniveaus vaker voor dan dat we ons realiseren.

Een goed gehoor beïnvloedt uw gedrag, uw gedachten en uw stemmingen. Het wordt gevaarlijk als  geluid overgaat in geluidsoverlast. Zonder de juiste bescherming kan uw gehoor onherstelbare schade oplopen. Dit kan zich voltrekken in een fractie van tijd.

Ook Dirksen BV is zich hiervan bewust en werkt daarom samen met Tympro gehoorbescherming.

Tympro heeft gehoorbescherming geprofessionaliseerd. Met de Tympro SAPP-methode inventariseert u de geluidsbelasting en de gewenste bescherming van uzelf en uw collega’s. Deze werkwijze garandeert een aanpak die oor heeft voor mens en proces.

Tympro stond in 1982 samen met de TU Delft aan de basis van het meest geavanceerde gehoorbeschermingsproduct ter wereld: het instelbare otoplastiek. Hierbij staat het comfort en de veiligheid van de individuele gebruiker centraal.

Tympro kijkt niet alleen naar de gebruiker maar ook naar de organisatie en het proces.
Dankzij het Tympro SAPP-methode garanderen wij u een optimale en risicoloze oplossing voor alles wat samenhangt met gehoorbescherming binnen uw organisatie.

De Tympro aanpak heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen. Daarom is Tympro is toonaangevend in professioneel gehoorschadepreventie management, met vestigingen in Nederland, België, Luxemburg en Groot Brittannië. Individuele otoplastieken zijn ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief de beste oplossing.

Bij goed onderhoud en regelmatige controle heeft het otoplastiek een zeer lange levensduur. Weggooistoppers en beschermingskappen lijken goedkoper, maar de praktijk leert, dat dit uiteindelijk een duurdere oplossing is. Hoe de exacte cijfers zijn rekenen wij u graag voor aan de hand van uw eigen praktijksituatie.

De toepassing van otoplastieken heeft ook een directe positieve invloed op het ziekteverzuim binnen uw organisatie. Als u de gehoorbelasting professioneel aanpakt dan daalt het ziekteverzuim automatisch. Dit zien wij terug bij bijna al onze klanten

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met uw vaste contactpersoon van Dirksen BV. Bellen kan ook: 088 – 200 6200.

 

Deel deze pagina
+